กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เส้นทางท่องเที่ยวลุ่มน้ำบางตะบูน และกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเรียนรู้วิถีชีชุมชนลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

1 ก.ย. 2565      6 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 1 กันยายน 2565 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เส้นทางท่องเที่ยวลุ่มน้ำบางตะบูน และกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเรียนรู้วิถีชีชุมชนลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี