การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ครั้งที่ 1/2564

7 ธ.ค. 2563      89 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมธารามันตรา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะเลขาประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ครั้งที่ 1/2564 โดยรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งตะวันตก ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง โครงการต้นแบบเพื่อยกระดับการให้บริการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ให้ที่ประชุมทราบ และร่วมกันพิจารณาแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อดำเนินแผนการ/โครงการ ในลำดับต่อไป โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม