โครงการฝึกอบรมผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนกีฬาวู้ดบอล ขั้นพื้นฐาน

24 ส.ค. 2563      41 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการฝึกอบรมผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนกีฬาวู้ดบอล ขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ ในทุกกลุ่ม ทุกเพศทุกวัย ได้มีความรู้ในการเป็นผู้ฝึกสอน ผู้เล่นและผู้ตัดสินกีฬาวู้ดบอลได้อย่างถูกต้อง โดยกำหนดจัดการอบรมระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2563 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี