โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล จังหวัดเพชรบุรี

20 ส.ค. 2563      48 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดภัยพิบัติ มีความสามารถในการบริการให้ได้มาตรฐานในการอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ณ โรงแรมโกลเด้น บีช อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี