การประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

24 ก.ค. 2562      717 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย พัฒนานวัตกรรมท่องเที่ยวชุมชนบางขุนไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (E-bidding)