ธนาคารปู

27 เม.ย. 2561      1627 views

แชร์ทั้งหมด 3 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

แพปลาชุมชนแหลมผักเบี้ย ชุมชนแหลมผักเบี้ย เป็นชุมชนที่มีการทำประมงชายฝั่งมายาวนาน โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและสัตว์น้ำที่ต้องการจับ ในอดีตราคาสัตว์น้ำในพื้นที่ตกต่ำมาก เนื่องจากชาวประมงส่วนใหญ่เป็นหนี้พ่อค้าคนกลาง จึงไม่สามารถกำหนดราคาได้ ภายหลังจากสมาคมรักษ์ทะเลไทยได้สนับสนุนให้ชุมชนได้ศึกษาดูงาน เมื่อกลับมาแล้วจึงจัดทำแพปลาชุมชนขึ้นในปี 2551 โดยการระดมทุนจากสมาชิก และเริ่มดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันจดทะเบียนในนาม "วิสาหกิจชุมชนแหลมผักเบี้ย" ธนาคารปู...ฝากปู...กุ้งทะเล: ในอดีตช่วงหนึ่งมีการทำประมงกันมากจนทรัพยากรสัตว์น้ำลดลงอย่างน่าใจหาย ทางกลุ่มจึงได้ริเริ่มกิจกรรมธนาคารปูเพื่อให้สมาชิกที่ได้ปูไข่นอกกระดอกนำมาบริจาคให้กับกลุ่ม ให้ปูได้ปล่อยไข่ก่อนนำไปขาย โดยเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำประมงอย่างรับผิดชอบ การเข้าชม : ตลอดวัน

แหล่งที่มา :