ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงเส้นทางอำเภอ.....   24 ก.ย. 2561 293 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการศึกษาและพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แล.....   21 ก.ย. 2561 330 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการศึกษาแผนแม่บทการจัดการเชิงพื้นที่ของท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรีแ.....   21 ก.ย. 2561 342 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา กิจกรรม ศึกษาแผนแม่บทการจัดการเชิงพื้นที่ของการท่องเที่ยวเมืองเพชรบุร.....   7 ก.ย. 2561 502 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา กิจกรรม ศึกษาและพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ.....   30 ส.ค. 2561 266 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา กิจกรรม พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงเส้นทางจากอำเภอเมืองสู่หาดเจ้.....   30 ส.ค. 2561 414 ครั้ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการศึกษาแผนแม่บทการจัดการเชิงพื้นที่ของท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรีและเส้นเลียบชา.....   19 มิ.ย. 2561 158 ครั้ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   12 มิ.ย. 2561 247 ครั้ง