รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และประจำปี

สรุปข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ปี 2562   18 มิ.ย. 2563 93 ครั้ง
เดือนพฤษภาคม 2563   17 มิ.ย. 2563 76 ครั้ง
เดือนเมษายน 2563   22 พ.ค. 2563 95 ครั้ง
เดือนมีนาคม 63   1 เม.ย. 2563 108 ครั้ง
เดือนกุมภาพันธ์ 63   2 มี.ค 2563 104 ครั้ง
เดือนมกราคม 63   3 ก.พ. 2563 98 ครั้ง
เดือนธันวาคม 62   2 ม.ค. 2563 87 ครั้ง
เดือนพฤศจิกายน 62   2 ธ.ค. 2562 96 ครั้ง
เดือนตุลาคม 2562   4 พ.ย. 2562 85 ครั้ง