รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565   6 มิ.ย. 2565 6 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565   11 พ.ค. 2565 16 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565   30 มี.ค 2565 30 ครั้ง
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 500,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   25 มี.ค 2565 64 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างใบรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565   8 มี.ค 2565 44 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565   1 ก.พ. 2565 81 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   11 ม.ค. 2565 78 ครั้ง
รายงายผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 ธ.ค. 2564 87 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   8 พ.ย. 2564 130 ครั้ง