รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2565   10 ส.ค. 2565 1 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565   6 มิ.ย. 2565 22 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565   11 พ.ค. 2565 26 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565   30 มี.ค 2565 41 ครั้ง
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 500,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   25 มี.ค 2565 81 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างใบรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565   8 มี.ค 2565 59 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565   1 ก.พ. 2565 90 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   11 ม.ค. 2565 88 ครั้ง
รายงายผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 ธ.ค. 2564 93 ครั้ง