ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกวดราคาจ้างพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบางขุนไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   2 ส.ค. 2562 309 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว   24 ก.ค. 2562 269 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน กิจกรรม เทศกาลดนตรีแจ๊สพระราชวังรามราชนิเวศน์ R.....   21 มี.ค 2562 237 ครั้ง
ประกาศ ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) กิจกรรเทศกาลดนตรีแจ๊ส พระรามราชนิเวศน์ (ชมวัง ฟังเพลงบรรเลง.....   20 มี.ค 2562 219 ครั้ง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้าง โครงการจังหวะแผ่นดิน Rhythm of the Earth a Traveling Festival ด้วยวิธีปร.....   4 มี.ค 2562 224 ครั้ง
ประกาศราคากลาง โครงการจังหวะแผ่นดิน Rhythm of the Earth a Traveling Festival   28 ก.พ. 2562 216 ครั้ง