ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดโครงการต้นแบบเพื่อยกระดับการให้บริการของสถานประกอบการสู่มา.....   30 มี.ค 2564 212 ครั้ง
ขออนุมัติจัดจ้างทำนิทรรศการและจัดทำหน้ากากเพื่อใช้ในการจัดโครงการต้นแบบเพื่อยกระดับการให้บริการของสถ.....   30 มี.ค 2564 191 ครั้ง
ขออนุมัติจัดจ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดโครงการต้นแบบเพื่อยกระดับการให้บริการของสถานประกอบการสู่มาตร.....   30 มี.ค 2564 191 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบางขุนไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   2 ส.ค. 2562 710 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว   24 ก.ค. 2562 670 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน กิจกรรม เทศกาลดนตรีแจ๊สพระราชวังรามราชนิเวศน์ R.....   21 มี.ค 2562 871 ครั้ง
ประกาศ ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) กิจกรรเทศกาลดนตรีแจ๊ส พระรามราชนิเวศน์ (ชมวัง ฟังเพลงบรรเลง.....   20 มี.ค 2562 490 ครั้ง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้าง โครงการจังหวะแผ่นดิน Rhythm of the Earth a Traveling Festival ด้วยวิธีปร.....   4 มี.ค 2562 697 ครั้ง
ประกาศราคากลาง โครงการจังหวะแผ่นดิน Rhythm of the Earth a Traveling Festival   28 ก.พ. 2562 407 ครั้ง