ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกวดราคาจ้างพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบางขุนไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   2 ส.ค. 2562 345 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว   24 ก.ค. 2562 312 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน กิจกรรม เทศกาลดนตรีแจ๊สพระราชวังรามราชนิเวศน์ R.....   21 มี.ค 2562 285 ครั้ง
ประกาศ ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) กิจกรรเทศกาลดนตรีแจ๊ส พระรามราชนิเวศน์ (ชมวัง ฟังเพลงบรรเลง.....   20 มี.ค 2562 274 ครั้ง
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้าง โครงการจังหวะแผ่นดิน Rhythm of the Earth a Traveling Festival ด้วยวิธีปร.....   4 มี.ค 2562 262 ครั้ง
ประกาศราคากลาง โครงการจังหวะแผ่นดิน Rhythm of the Earth a Traveling Festival   28 ก.พ. 2562 240 ครั้ง