แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างทำซุ้มปล่อยตัว เวทีกล่าวเปิด-ปิด แบล๊คดร๊อป ป้ายบอกเส้นทางและบอกระยะทางใช้ในกิจก.....   21 ก.พ. 2565 66 ครั้ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมปั่นเที่ยว ปั่นกิน ชิว ชิว @ท่ายาง   17 ธ.ค. 2564 98 ครั้ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรี เป็นเมื.....   30 ก.ค. 2564 181 ครั้ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมประกวดภาพถ่าย "อ.....   16 ก.ค. 2564 174 ครั้ง
ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง   31 มี.ค 2564 235 ครั้ง
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั.....   27 ส.ค. 2563 287 ครั้ง
แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว   5 มิ.ย. 2563 303 ครั้ง