ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ซื้อขออนุมัติจัดซื้อเจลล้างมือฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     20 พ.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือชนิด Led สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     23 เม.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อเครื่องโทรสารแบใช้กระดาษธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     23 เม.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     23 เม.ย. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อโน๊ตบุ๊กสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     23 เม.ย. 2563
จ้างขออนุมัติจัดจ้างดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาย่านเมืองเก่าเพชรบุรีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     24 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างจัดจ้างดำเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     23 ก.ย. 2562
จ้างขออนุมัติจัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     17 ก.ย. 2562
จ้างขออนุมัติจัดจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     13 ก.ย. 2562