ReadyPlanet.com
dot
dot
ภาพรวม
dot
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletกิจกรรมของสำนักงาน
bulletเทศกาลงานประเพณี
bulletข้อมูลการเดินทาง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
dot
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2555
dot
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนมกราคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนมีนาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนเมษายน
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนพฤษภาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนมิถุนายน
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนกรกฎาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนสิงหาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนกันยายน
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนตุลาคม
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน
bulletปฏิทินกิจกรรม เดือนธันวาคม
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
bulletกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
bulletกรมการท่องเที่ยว
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletกรมพลศึกษา
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ด้านกีฬา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ด้านท่องเที่ยว
dot
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
bulletสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
bulletข้อมูลจังหวัด
bulletคลังจังหวัดเพชรบุรี
bulletสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี
bulletขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
bulletสถิติจังหวัดเพชรบุรี
bulletโรงพยาบาลพระจอมเกล้า
bulletตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
dot
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletโรงแรมในจังหวัดเพชรบุรี
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletฟอนต์ TH sarabun IT ๙
bulletกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletเว็บบอร์ด
ถนนสายเกลือ

๑๐ จุดท่องเที่ยวเส้นทางถนนสายเกลือ

       ๑.  ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน
       ๒. ปากอ่าวบางตะบูน
       ๓. โรงเรียนบางตะบูนวิทยา (ศูนย์อนุรักษ์ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน)
       ๔. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี)
       ๕. หมู่บ้านปากทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
       ๖. กลุ่มเกลือทะเลกังหันทอง
       ๗. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
       ๘. ทรายเม็ดแรกที่แหลมหลวง
       ๙. ชมวาฬบรูด้าและนกพันธ์หายาก
       ๑๐. เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน

       สมัยก่อนพื้นที่ป่าชายเลนบ้านคลองโคนถูกบุกรุกทำลายจนหมดสภาพพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อนำพื้นที่มาทำนากุ้ง และทำประโยชน์อื่นๆจนกระทั่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลใกล้ชายฝั่งได้สูญเสียไป อาหารประเภทสัตว์น้ำทางทะเลก็สูญหายไป อาชีพทางการประมงก็ไม่สามารถเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอดได้ จึงทำให้ประชากรในพื้นที่ ที่อยู่ในวัยทำงาน ต้องแยกย้ายไปประกอบอาชีพที่อื่น ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๔ ชาวบ้านในพื้นที่โดยการนำของผู้ใหญ่ชงค์ จึงได้มีความคิดปลูกป่าชายเลน เพื่อฟื้นฟูสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าชายเลนให้กลับมา เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนแต่กาลก่อนแรกๆทดลองปลูกป่าชายเลนในช่วง ๓ ปีแรก ก็ไม่ประสบความสำเร็จเจอกับปัญหาสารพัด ทั้งการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่จะปลูก การอยู่รอดหลังปลูกและความไม่ร่วมมือของบางคนต่อมาก็มีหน่วยงานรัฐเริ่มเห็นความสำคัญโดยเฉพาะเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพฯที่ทรงเห็นความสำคัญของการปลูกป่าชายเลนที่นี่ จึงได้เสด็จมาทรงปลูกป่าชายเลนที่นี่ด้วยพระองค์เองในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ , ๒๕๔๑ ๒๕๔๒ , ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๗ จนปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนของบ้านคลองโคนกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เกิดมีสัตว์น้ำชายฝั่งมากมาย ทำให้เกิดมีอาชีพทางการประมงของคนในพื้นที่ที่สามารถเลี้ยงชีวิตได้อย่างพอเพียง แรงงานที่ต้องย้ายไปทำงานที่อื่นก็กลับมาทำมาหากินที่บ้านเกิด ครอบครัวกลับมาอยู่พร้อมหน้ากัน ชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพหลากหลายที่จะเลี้ยงตัวเอง บางส่วนก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพตามความถนัด เช่นกลุ่มชาวเรือกลุ่มทำอาหาร กลุ่มกระเตง(บ้านพักกลางทะเลที่เฝ้าฟาร์มหอย)เป็นต้นเมื่อมีการทำกิจกรรมเป็นกิจลักษณะขึ้นมาก็เกิดมีการจัดเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้นมาที่นี่เมื่อมีการมาเที่ยวส่วนใหญ่มักต้องการเที่ยว และค้างคืนบนกระเตงกลางทะเล ทางผู้ใหญ่ชงค์จึงได้ดำเนินการให้มีโฮมสเตย์กลางทะเลขึ้นมาในชื่อว่าผู้ใหญ่ชงค์ โฮมสเตย์ เพื่อตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยวทุกรูปแบบที่ต้องการมาสัมผัสกับกิจกรรมดีๆซึ่งมีมากมายของที่นี่ และที่สำคัญเราเน้นความเป็นธรรมชาติ เที่ยวแบบมีประโยชน์ได้ทั้งความสนุกสาระความรู้และความรู้สึกดีๆที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติให้ยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลานตลอดไป

แหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรม

       - ล่องเรือเพื่อชมระบบนิเวศน์ป่าชายเลน แวะให้อาหารลิงแสม
       - ชมวิถีชีวิตชาวบ้านชมการถีบกระดานเลนเก็บหอยแครง ล้อมกล่ำปลาดุกทะเล และรอเคยเพื่อทำกะปิคลองโคน
       - อาหารทะเลแบบพื้นบ้านขึ้นชื่อของชาวสมุทรสงครามบนกระเตงกลางทะเล
       - ล่องเรือชมฟาร์มหอยนางรมและหอยแมลงภู่ แถกเรือบนเลน ร่วมปลูกป่าชายเลน
       - เล่นสกีกระดานเลน

ปากอ่าวบางตะบูน

       ปากอ่าวบางตะบูน เป็นจุอที่แม่น้ำบางตะบูนหรือคลองบางตะบูน ซึ่งแยกสาขาจากแม่น้ำเพชรบุรีบริเวณวัดคุ้งตำหนักไหลออกสู่ทะเลภูมิประเทศทั่วไปเป็นหาดโคลน ปกคลุมด้วยป่าชายเลนสมบูรณ์ผืนใหญ่ เป็นแหล่งทำประมงพื้นบ้านของชาวบ้านบางตะบูน นักท่องเที่ยวที่ได้มาล่องเรือชมความสวยงามที่อ่าวบางตะบูน จะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติ บนอ่าวบางตะบูนและสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติ บนอ่าวบางตะบูนและสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงชายฝั่ง ทั้งการทำคอกหอยแครง การเก็บหอย โดยบริเวณใกล้ๆเราจะเห็น กระท่อมเล็กๆที่สร้างขึ้นเพื่อนอนเฝ้าหอย เรียกว่า “กระเตง”

แหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรม

       - ล่องเรือชมวิว วิถีประมงชายฝั่ง
       - กระเตง เลี้ยงหอยแครง ฟาร์มหอยแมลงภู่ หอยนางรม
       - ป่าชายเลน เตาเผาถ่าน
       - ร้านของฝาก (กะปิ,กุ้งแห้ง,อาหารทะเลนึ่ง)

โรงเรียนบางตะบูนวิทยา (ศูนย์อนุรักษ์ ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน)

       อาจารย์บังเอิญ พรรณนารายณ์(อาจารย์ใหญ่) ก่อตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลน” ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ ขึ้นภายในโรงเรียน ซึ่งทางศูนย์ฯได้จัดสถานที่สำหรับการอนุรักษ์และศึกษาสิ่งแวดล้อมด้านป่าชายเลน พร้อมทั้งเปิดให้บริการให้ความรู้เรื่อง “ป่าชายเลน” นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ต่างๆ

แหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรม

       - การนั่งเรือชมทัศนียภาพและชมการประกอบอาชีพบริเวณชายฝั่ง
       - การชมการทำนาเกลือและการลุยเลนหาหอยแครง
       - ห้องแสดงนิทรรศการเพื่อเป็นการเสริมความรู้ด้านนิเวศน์ป่าชายเลน

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (จังหวัดเพชรบุรี)

       สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เพชรบุรี) ได้จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้นักท่องเที่ยว หรือผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องราวของป่าชายเลน และระบบนิเวศน์ชายฝั่งเอาไว้เดินศึกษาได้อย่างสะดวก สบาย ตลอดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จะได้ดื่มด่ำกับความงดงามของธรรมชาติ ป่าชายเลน และพันธ์ไม้ต่างๆ

แหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรม

       ร่วมปลูกป่าชายเลน ซึ่งจะมีพันธ์ไม้แจกให้ฟรี สำหรับนักท่องเที่ยว

หมู่บ้านปากทะเล

       หมู่บ้านปากทะเล เป็นแหล่งดูนกชายเลนอพยพที่มีชื่อเสียงเป็นลำดับต้นๆของประเทศไทยและยังเป็นที่รู้จักของนักดูนกต่างชาติอีกมากมาย นกชายเลนอพยพที่บินย้ายถิ่นลงมาโดยใช้เส้นทางสายเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย สามารถพบได้เกือบทุกชนิดที่นาเกลือและหาดเลนบ้านปากทะเล โดยเฉพาะนกที่ตกอยู่ในสถานภาพน่าเป็นห่วงระดับโลกหลายชนิด เช่น นกปากช้อนหน้าดำ นกทะเลขาเขียวลายจุด นกน็อทใหญ่ นกอีก๋อยใหญ่ และนกชายเลนปากช้อน ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งก็สามารถพบได้เป็นประจำทุกปี ในบริเวณที่เป็นนาเกลือและหาดเลน
       หาดเลนหมู่บ้านปากทะเล เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์หน้าดินและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนานาชนิด เช่นหอยแครง หอยทราย หนอน ไส้เดือนทะเล ปลาตีน และสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นจำนวนมหาศาล อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านปากทะเลที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ที่เป็นต้นแบบของการพึ่งพาทรัพยากรทางทะเลอย่างพอเพียง
ยังมีวิถีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งที่สืบทอดกันมาจากภูมิปัญญา คือ การทำนาเกลือแบบโบราณ นอกจากจะสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวให้อยู่ดีมีความสุขแล้ว ภูมิปัญญานี้ยังเผื่อแผ่ไปถึงนกน้ำและนกชายเลนอพยพอีกนานาชนิดนับแสนตัวที่เดินทางมานับพันไมล์ ได้มีที่พักอาศัย หลบภัย และใช้เป็นแหล่งหากินสำรองในยามที่น้ำทะเลขึ้นจนไม่สามารถเดินหากินบนหาดเลนได้

แหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรม

       วิ่งเรือบนเลน หาดกระช้า(เปลือกหอยเล็กๆที่ทับถมจนเกิดเป็นเม็ดทรายสีขาวบริสุทธิ์) ซึ่งเป็นแหล่งดูนกพันธ์หายาก รวมถึงมีการทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและมีธนาคารชุมชนที่เข้มแข็ง

กลุ่มเกลือทะเลกังหันทอง

       กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทองมี คุณสมจิต หนูศาสตร์เป็นผู้ริเริ่มและเป็นประธานกลุ่ม ในปลายปี พ.ศ.๒๕๔๗ ได้เริ่มโครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมใหม่ โดยการนำเกลือทะเลธรรมชาติผสมสมุนไพรต่างๆ อาทิเช่น ไพล ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน ทานาคา ว่านนางคำ และสมุนไพรอีกหลากหลายชนิด
       Kanghuntong Sea Salt เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณคุณภาพเยี่ยม สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย โดยผสมผสานคุณค่าจากทั้งสมุนไพร และเกลือสมุนไพร

แหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรม

       - สปาเกลือ
       - โรงงานแปรรูปเกลือ
       - สาธิตการทำเกลือสปา
       - การนวดสาธิต

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

       ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ ๖๔๒ ไร่ ในเขตตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาระบบน้ำเสียและกำจัดขยะ โดยใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

แหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรม

       - อุโมงค์ต้นไม้ (เดินสะพานยาวชมป่าชายเลน)
       - เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียโดยธรรมชาติ
       - พบกับนกอพยพมากมาย ช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน ของทุกปี

ทรายเม็ดแรกที่แหลมหลวง

       ทรายเม็ดแรก ณ แหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นจุดกำเนิดแหลมทรายเม็ดแรกของชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทยซึ่งลงสู้ทะเลภาคใต้

แหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรม

       - ชมวาฬบรูด้า และนกพันธ์หายาก
       - นั่งเรือชมวิวทิวทัศน์แหลมทรายเม็ดแรก และพลับพลาทรงงานของสมเด็จพระเทพฯ
       - สะพานไม้คลองอีแอด

ชมวาฬบรูด้าและนกพันธ์หายาก

       วาฬบรูด้า ในพื้นที่อ่าวไทยเป็นสัตว์ประจำถิ่น มีการอพยพตามแหล่งอาหาร ซึ่งอาหารจะเป็นฝูงปลาขนาดเล็ก ในกลุ่มของปลากระตัก ซึ่งจะพบได้ตั้งแต่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จนมาถึงแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี

 

แหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรม

       - ช่วงเดือนสิงหาคม- ธันวาคมของทุกปี ชมวาฬบรูด้ามาหากิน
       - นั่งเรือไปดูนกพันธ์หายากที่ปลายแหลม

เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

       หาดเจ้าสำราญ เจริญถึงขีดสุดในสมันรัชกาลที่ ๖ เนื่องจากหาดเจ้าสำราญมีขื่อเสียงกว่า ชายทะเลแห่งใดในเมืองไทยสมันนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าให้สร้างพระตำหนักที่ประทับขึ้น ณ ริมหาดแห่งนี้เรียกว่า พระตำหนักหาดเจ้าสำราญสร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๖๑ ต่อมารื้อไปสร้างใหม่ที่บริเวณอำเภอชะอำ เรียกว่า “พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน”

แหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรม

       - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเล
       - โครงกระดูกวาฬบรูด้าเกยตื้นหน้าขายหาด
       - หาดทราย
       - รีสอร์ทที่พักริมทะเล

ขอบคุณรูปภาพจาก
http://bizclubphetchaburi.blogspot.com/2011/07/blog-post.html
http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=52678&page=6
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ไหว้พระ ๙ วัด....เสริมมงคลชีวิต...ต้อนรับปี ๒๕๕๕
ประติมากรรมปูนปั้น สกุลช่างเมืองเพชร
หาดชะอำ article
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน article
หาดปึกเตียน
พระรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน)
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรCopyright © 2010 All Rights Reserved.